Noel, Fady, Emilia & Parviz.

Gymnasieungdomarna

I tre veckor har vi haft feriepraktik i Markaryds kommun.

Under dessa veckor har vi haft fokus på demokratin och att kvinnors rösträtt fyller 100 år.

Vi har intervjuat personer i olika åldrar för att få höra på deras synpunkter om demokratin och vi har fått hjälp med att skapa en film där deras röster får höras.

Vi har hittat material från riksdagens hemsida och med det material skapade vi ett par quiz för olika åldrar där man kan testa sina kunskaper om demokratin.

Målet med dessa tre veckor har varit att skapa denna hemsida samt att projektet kan användas som studiematerial för skolungdomar.

Vilka är vi?

Ungdomsinskottet

Följande ledamöter i Ungdomsinskottet medverkar i filmen:

  • Ester Bukuru.
  • Moises Butoyi.
  • Julia Hogenfält Svensson.