För hundra år sedan....

beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt.

Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt.

Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse, ge kunskap om processen för demokratiseringen och riksdagens roll i denna process. Riksdagen vill också väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid och framtid.

I Markaryds kommun har valnämnden beslutat att ta fram en utställning om demokratins historia i Sverige och i Markaryds kommun. På grund av pandemin har en digital utställning tagits fram i samarbete med gymnasieungdomar som arbetat med utställningen som feriearbete samt med representanter från kommunens ungdomsinskott.

Demonstrationståg i Sundsvall 1899. Foto ur Sundsvalls museums samlingar.

Ett särskilt tack till

Mikael Rickardsson, Christer Ekstrand, Bengt Göran Söderlind, Daniel Frank , Jerry Gladh , Margareta Mörck Åström, Kim Isaksen, Valnämnden i Markaryds kommun.